Deklaracja o ochronie danych osobowych

 

 

Ochrona Twoich danych osobowych podczas przetwarzania danych osobowych związanego z wizytą na naszej stronie internetowej jest dla nas ważną sprawą. Twoje dane są chronione zgodnie z przepisami prawa. Poniżej informujemy o rodzaju i zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Deklaracja o ochronie danych osobowych dla klientów i dostawców

 

Informacje o administratorze danych

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12
42579 Heiligenhaus

Telefon: +49 2056 / 592 - 0
Faks: +49 2056 / 592 - 384
E-mail: info(at)fuhr.de

Informacje o inspektorze ochrony danych

Na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych chętnie odpowie nasz zewnętrzny inspektor ds. ochrony danych osobowych w zakładzie:

Pan Arndt Halbach z GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid
E-mail: datenschutz(at)fuhr.de
Tel. +49 2191 / 909 430

Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej

Twoja wizyta na naszych stronach internetowych jest rejestrowana. Zasadniczo najpierw rejestrowane są następujące dane, które przekazuje nam Twoja przeglądarka:

 • adres IP używany w danym momencie przez Twój komputer lub router
 • data i godzina
 • typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny Twojego komputera
 • strony, które przeglądasz
 • nazwa i rozmiar żądanych plików
 • oraz ewentualnie adres URL strony odsyłającej.

Te dane są zbierane jedynie do celów bezpieczeństwa danych, w celu poprawy naszej oferty na stronach internetowych oraz do analizy błędów na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tych danych w przypadku nadużycia systemu, w celu ustalenia przyczyn i sprawcy nadużycia oraz ewentualnego podjęcia kroków prawnych. Ponadto adres IP Twojego komputera jest analizowany po anonimizacji (skrócony o ostatnie 3 cyfry).

Możesz odwiedzać naszą stronę internetową, nie podając danych dotyczących Twojej osoby.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji mailowej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Niezawierająca luk ochrona danych przed dostępem stron trzecich jest niemożliwa. Dlatego dane poufne powinno przekazywać się nam inną drogą, np. pocztą.
 

Aplikacje

Informacje dla kandydatów zgodnie z art. 13 RODO


Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną jest § 26 ust. 1 zdanie 1 federalnej ustawy o ochronie danych. Przetwarzanie może się odbywać również drogą elektroniczną. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy kandydat przekazuje administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie odpowiednie dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, przykładowo e-mailem lub przez formularz znajdujący się na stronie internetowej. Jeśli administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zawrze umowę o zatrudnieniu z kandydatem, przekazane dane zostaną zachowane zgodnie z przepisami prawa w celu obsługi stosunku zatrudnienia. Jeśli administrator odpowiedzialny za przetwarzanie nie zawrze umowy o zatrudnieniu z kandydatem, dokumenty rekrutacyjne zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa po obsadzeniu ogłaszanego stanowiska, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z innymi uzasadnionymi interesami administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. Innymi uzasadnionymi interesami w tym rozumieniu jest przykładowo obowiązek udowodnienia w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (niem. AGG). W tym celu dane zostają zachowane przez 6 miesięcy od zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie są usuwane.

Aplikacje mogą być przez na przetwarzane tylko wtedy, gdy zostaną wysłane na adres mailowy bewerbung(at)fuhr.de. W przypadku użycia innego adresu mailowego naszej firmy, aplikacja niestety nie zostanie rozpoznana przez nasze systemy i dlatego nie będzie rozpatrywana. Pamiętaj, że poczta elektroniczna nie jest bezpiecznym medium. Jeśli Twoja aplikacja dotrze do naszego serwera poczty elektronicznej na podany powyżej adres, będzie ona zabezpieczona przy użyciu zaawansowanych środków technicznych i organizacyjnych. Nie mamy żadnego wpływu na drogę Twojej aplikacji do naszej firmy przez publiczny Internet i nie możemy zagwarantować odpowiedniego poziomu jej ochrony. Jeśli Twój serwer poczty wychodzącej obsługuje procedurę STARTTLS , również nasz serwer poczty elektronicznej zastosuje STARTTLS i zagwarantuje w ten sposób szyfrowanie transmisji.
 

Kontakt
Dane osobowe (np. imię i nazwisko, dane adresowe lub kontaktowe), które przekazałeś nam samodzielnie, np. w ramach zapytania lub w inny sposób, są przez nas przechowywane i używane tylko do korespondencji z Tobą oraz są przetwarzane tylko w celu, w którym nam te dane udostępniłeś. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu sprawnego odpowiadania na zapytania zainteresowanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 

Newsletter
Oferujemy możliwość zamówienia newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. Przy zamówieniu zbieramy Twoje dane osobowe. Aby upewnić się, że newsletter został zamówiony przez Ciebie bądź z Twojego adresu, otrzymasz najpierw e-mail z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu znajdującego się w nim linku aktywacyjnego umieścimy Cię na naszej liście dystrybucyjnej poczty elektronicznej i będziesz otrzymywać newsletter. Zamówienie newslettera jest rejestrowane w celu potwierdzenia (adres IP, data, godzina). Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, powiadamiając nas o tym. Możesz również skorzystać z linka znajdującego się na końcu każdego newslettera, aby zrezygnować z subskrypcji. Podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje zachowanie związane z klikaniem w newsletterze jest przez nas analizowane w celu pomiaru efektywności naszych artykułów. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, istnieje możliwość takiego ustawienia programu do obsługi poczty elektronicznej, że treści z zewnętrznych źródeł nie będą obsługiwane lub treści zewnętrzne nie będą automatycznie pobierane. W ten sposób uniemożliwisz nam pomiar efektywności.

Do wysyłania newslettera korzystamy z usług dostawcy Cleverreach. Przetwarza on dane wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie w rozumieniu art. 28 RODO.
 

Bezpieczna transmisja danych
Dla zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejszą metodę szyfrowania (SSL) przy użyciu protokołu HTTPS.

Odbiorcy danych osobowych

W celu przeprowadzenia i obsługi procesów przetwarzania możemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających do przetwarzania danych w naszym imieniu.

W szczególności zaangażowaliśmy usługodawców do obsługi naszej strony internetowej i wysyłania naszego newslettera.

Stosunki umowne z naszymi usługodawcami są uregulowane zgodnie z przepisami art. 28 RODO, które określają prawne wymagania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych.

Zbieranie danych przez Google-Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Ireland Ltd. ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, tel.: +353 1 543 1000, faks: +353 1 686 5660, e-mail: support-deutschland@google.com. Google Analytics używa tak zwanych "cookies", plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W ramach umowy z Google na przetwarzanie w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO zawarte zostały również standardowe klauzule umowne zatwierdzone wcześniej przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych również w USA.

W razie aktywowania anonimizacji adresów IP na tej stronie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zwracamy uwagę na to, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "anonymizelp", aby zapewnić zanonimizowaną wersję adresu IP.

Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie używał tych informacji do analizy sposobu korzystania przez Ciebie ze strony, do tworzenia raportów z aktywności na stronie i do świadczenia administratorowi strony innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przez Google.

Podstawą przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest Twoja zgoda. Swoją zgodę możesz odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, wykonując odpowiednie ustawienie w naszym narzędziu Cookie-Consent:

Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać ewentualnie z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek administrowanej przez Google strony YouTube. Administratorem stron jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, telefon: +353 1 543 1000, faks: +353 1 686 5660, e-mail: support-deutschland@google.com. Podczas Twoich odwiedzin na jednej z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube tworzy się połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany, którą z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli będziesz zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwisz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania do Twojego osobistego profilu. Możesz to uniemożliwić, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Korzystanie z YouTube odbywa się w związku z atrakcyjną prezentacją naszej oferty internetowej. Połączenie zostanie nawiązane tylko za Twoją zgodą. Odpowiednią podstawą prawną jest Twoja zgoda według art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dalsze informacje dotyczące postępowania z danymi użytkowników znajdują się w deklaracji Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Stosowanie plików cookies

W naszej ofercie internetowej są używane tzw. pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę i przechowywane w komputerze. Użycie plików cookies służy do bardziej przyjaznego dla użytkowników kształtowania oferty internetowej. Np. możliwe jest rozpoznawanie użytkownika w trakcie sesji, bez konieczności ciągłego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i są usuwane po zakończeniu sesji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookies są usuwane bezpośrednio po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies). Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty (stałe pliki cookies).

Przetwarzanie danych w powiązaniu z plikami cookies, które służą wyłącznie do stworzenia funkcjonalności naszej oferty online, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

We wszystkich innych przypadkach korzystamy z plików cookies tylko po udzieleniu przez Ciebie zgody. Podstawą prawną jest wtedy art. 6 ust. 1 lit a RODO. Swoją zgodę możesz w każdej chwili odwołać.

Jeśli nie życzysz sobie korzystania z plików cookies, możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby przechowywanie plików cookies nie było akceptowane. Proszę weź jednak przy tym pod uwagę, że w tym przypadku nie będziesz mógł ewentualnie korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Twoje prawa

Zgodnie z artykułami 15-21 RODO, jeśli zachodzą opisane tam warunki, możesz skorzystać z następujących praw w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Prawo do informacji
Masz prawo do informacji o dotyczących Ciebie danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.

Prawo do sprostowania danych
Możesz żądać sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowo przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo do usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, szczególnie jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane w inny sposób.
 • Wycofasz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie Twoich danych.
 • Skorzystasz z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych nie istnieje jednak, jeżeli jest to sprzeczne z uzasadnionymi interesami administratora. Uzasadniony interes można założyć w następujących przypadkach:

 • Dane osobowe są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Usunięcie jest niemożliwe z powodu obowiązku przechowywania.

Jeżeli danych nie można usunąć, może przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania (poniżej).

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli

 • kwestionujesz prawidłowość danych, którą my z tego powodu sprawdzamy,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych, są one jednak potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych i jeszcze nie ustalono, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne w stosunku do Twoich podstaw.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Ciebie dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i zachodzi u nas w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Prawo do wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, masz prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie.

Standardowe terminy na usunięcie danych

O ile nie istnieje prawny obowiązek przechowywania, dane są usuwane bądź niszczone, jeżeli nie są już niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Dla przechowywania danych osobowych obowiązują różne terminy. I tak dane istotne z punktu widzenia prawa podatkowego przechowuje się z reguły przez 10 lat, inne dane zgodnie z przepisami prawa handlowego z reguły przez 6 lat. Okres przechowywania może się również opierać na ustawowych terminach przedawnienia, które przykładowo zgodnie z § 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) wynoszą z reguły trzy lata, ale w pewnych przypadkach również do trzydziestu lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z art. 77 RODO prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza RODO. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach prawa ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasze przedsiębiorstwo.

Krajowy inspektor ochrony danych i wolności informacji w Nadrenii Północnej - Westfalii
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Faks: 0211/38424-10
E-mail: poststelle(at)ldi.nrw.de