Stopka redakcyjna

Podmiot odpowiedzialny

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12
42579 Heiligenhaus

Telefon: +49 2056 / 592 - 0
Faks: +49 2056 / 592 - 384
E-mail: info(at)fuhr.de

Prezes Zarządu: Andreas Fuhr
Sąd rejestrowy: Wuppertal HRA 20792
VAT ID: DE 121544249

Wspólnik odpowiadający osobiście:
FUHR-Beteiligungs-GmbH, 42579 Heiligenhaus
Sąd rejestrowy: Wuppertal HRB 17218

Nr rej. WEEE DE 90437881

Prawa autorskie

Treść i struktura strony internetowej firmy FUHR podlegają prawom autorskim i innym przepisom chroniącym wartość intelektualną. Publikowanie, zapożyczanie lub wykorzystanie tekstów, obrazów lub innych danych wymaga pisemnej zgody firmy CARL FUHR GmbH & Co. KG. Wyjątek stanowią dane, z których korzystanie jest wyraźnie dozwolone na stronach internetowych. Wszystkie loga, znaki towarowe i firmowe są jako takie prawnie chronione.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje, które udostępniamy na naszej stronie internetowej, podlegają ciągłej kontroli i są na bieżąco aktualizowane. Pomimo najstaranniejszego opracowania i sprawdzania jest możliwe, że przy prezentacji danych wynikną pomyłki i błędy interpretacyjne. Z tego powodu nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za kompletność, aktualność i precyzję informacji publikowanych na stronach internetowych. Dotyczy to również wszystkich stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza na tej stronie. Firma CARL FUHR GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za treść tego rodzaju stron. Na kształt tych stron nie mamy żadnego wpływu. Ponadto firma CARL FUHR GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia udostępnionych informacji.