Privacyverklaring

 

 

De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens ter gelegenheid van uw bezoek aan onze homepage, is een belangrijke zorg voor ons. Uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Hieronder willen wij u informeren over de soort en omvang van de verwerking van persoonsgegevens via deze website conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Privacybeleid voor klanten en leveranciers

 

Details van de verantwoordelijke instantie

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12
42579 Heiligenhaus
Duitsland

Tel.: +49 2056 / 592-0
Fax: +49 2056 / 592-384
E-Mail: info(at)fuhr.de

Informatie over de functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming beantwoordt graag al uw vragen over gegevensbescherming:

De heer Arndt Halbach van GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid, Duitsland
E-Mail: datenschutz(at)fuhr.de
Tel. +49 2191 / 909 430

Gegevensverwerking via de website

Uw bezoek aan onze website wordt geregistreerd. De volgende gegevens die uw browser ons toestuurt, worden in eerste instantie geregistreerd:

 • het IP-adres dat momenteel wordt gebruikt door uw pc of router
 • Datum en tijd
 • Browsertype en -versie
 • het besturingssysteem van uw pc
 • de pagina's die u heeft bekeken
 • Naam en grootte van het (de) opgevraagde bestand (en)
 • en, indien van toepassing, de URL van de verwijzende website

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor gegevensbeveiligingsdoeleinden, om onze website te verbeteren en voor foutenanalyse op basis van artikel 6, par.1 lid f van de AVG. We behouden ons het recht voor om deze gegevens te gebruiken in geval van een systeemmisbruik, om de redenen en de aanleiding van het misbruik vast te stellen en om indien nodig juridische stappen te ondernemen. Overigens wordt het IP-adres van uw computer alleen anoniem geanalyseerd (afgekort tot de laatste 3 cijfers).

U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke informatie hoeft te verstrekken.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. tijdens communicatie per e-mail), kwetsbaarheden kunnen vertonen. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Stuur ons daarom vertrouwelijke gegevens op een andere manier, bijvoorbeeld per post.
 

Sollicitaties
 

Informationen für Bewerber nach Art. 13 DSGVO


De verwerkingsverantwoordelijke, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. Rechtsgrondslag is art. 26 par. 1 S.1 van de AVG. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een web-formulier op de website, bij de verwerkingsverantwoordelijke indient. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten verwijderd na het invullen van de vacature, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, op voorwaarde dat de verwijdering niet strijdig is met enig ander gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AWGB). Hiervoor worden de gegevens 6 maanden na afronding van het sollicitatieproces bewaard en daarna verwijderd.

We kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen als ze naar het e-mailadres bewerbung(at)fuhr.de zijn verzonden. Gebruikt u een ander e-mailadres van ons bedrijf, dan wordt uw sollicitatie helaas niet door onze systemen herkend en dus niet in behandeling genomen. Houd er rekening mee dat een e-mail geen veilig medium is. Als uw sollicitatie onze e-mailserver bereikt op het bovengenoemde e-mailadres, zullen wij uw sollicitaties met hoge technische en organisatorische maatregelen beveiligen. Op de weg van uw sollicitatie naar ons bedrijf, via het openbare internet, hebben wij geen invloed en kunnen wij het beschermingsniveau van uw sollicitatie niet garanderen. Als uw e-mailserver STARTTLS ondersteunt, zal onze e-mailserver ook STARTTLS gebruiken om transportversleuteling te garanderen.
 

Contact
Persoonsgegevens (bijv. uw naam, adresgegevens of contactgegevens), die u ons uit eigen beweging verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek of op enige andere manier, worden door ons opgeslagen en alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een snelle reactie op verzoeken aan belanghebbenden op grond van artikel 6, par.1, lid f van de AVG..
 

Nieuwsbrief
Via onze homepage bieden wij u de mogelijkheid om onze nieuwsbrief aan te vragen. Wanneer de aanvraag plaatsvindt, worden er persoonsgegevens over u verzameld. Om er zeker van te zijn dat de nieuwsbrief daadwerkelijk door u of uw e-mailadres is aangevraagd, ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Alleen wanneer u op de activeringslink klikt, wordt u opgenomen in onze e-maildistributielijst en ontvangt u de nieuwsbrief. De aanvraag van de nieuwsbrief wordt geregistreerd voor verificatiedoeleinden (IP-adres, datum, tijd).U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief door ons hiervan op de hoogte te stellen, in het bijzonder kunt u ook gebruik maken van de link aan het einde van elke nieuwsbrief om u uit te schrijven. De rechtsgrondslag is artikel 6, par. 1 lid a van de AVG. Uw klikgedrag in de nieuwsbrief wordt door ons geëvalueerd om het succes van onze artikelen te meten. Als u het er niet mee eens bent, kunt u uw e-mailprogramma zo instellen dat de inhoud van externe bronnen niet opnieuw wordt geladen of dat de externe inhoud niet automatisch wordt gedownload. Hierdoor wordt een succesmeting voorkomen.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de serviceprovider CleverReach. De gegevens worden uitsluitend order- en instructiegebonden door ons in overeenstemming met Art 28 van de AVG verwerkt.
 

Veilige gegevensoverdracht
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we een ultramoderne versleutelingsmethode (SSL) via HTTPS.

Ontvanger van de persoonsgegevens

Wij kunnen dienstverleners gebruiken om verwerkingsprocessen uit te voeren en te verwerken door middel van ordergegevensverwerking.

In het bijzonder hebben wij dienstverleners ingeschakeld voor het hosten van onze website en het verzenden van onze nieuwsbrief.

De contractuele relaties met onze dienstverleners worden gereguleerd volgens de bepalingen van Art. 28 van de AVG, die de wettelijk vereiste punten over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bevatten.

Gegevensverzameling door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660, E-Mail: support-deutschland@google.com. Google Analytics maakt gebruik van "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst waardoor een analyse kan worden gemaakt over de manier waarop u de website gebruikt. De informatie over uw websitegebruik die door cookies wordt gegenereerd, wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Als onderdeel van onze overeenkomst met Google over de orderverwerking volgens art. 28 van de AVG zijn ook de vooraf door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten, die ook het niveau van gegevensbescherming in de VS waarborgen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres echter door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizelp", om ervoor te zorgen dat het IP-adres geanonimiseerd wordt.

In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te verlenen. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, par.1 lid a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde, met werking voor de toekomst intrekken, door de juiste instelling in onze Cookie-Consent-Tool te maken:

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor bedoelde instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het door Google geëxploiteerde YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Telefon: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660, E-Mail: support-deutschland@google.com. Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina's die u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account. We hebben ook YouTube geïntegreerd in de modus zonder cookies. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Er komt alleen een verbinding tot stand als u hiermee akkoord gaat. De rechtsgrondslag hiervoor is dienovereenkomstig uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, par. 1 lid a van de AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Het gebruik van cookies

Op onze website worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en op uw computer worden geplaatst. Het gebruik van cookies dient om het internetaanbod gebruiksvriendelijker te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de gebruiker voor de duur van de sessie te herkennen zonder de gebruikersnaam en het wachtwoord steeds opnieuw in te voeren. De cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en worden verwijderd nadat uw sessie is beëindigd. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, par.1, lid f van de AVG.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden direct na het sluiten van uw browser verwijderd (de zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat wij of onze partnerondernemingen uw browser bij een volgend bezoek herkennen (de permanente cookies).

De gegevensverwerking in verband met cookies, die uitsluitend worden gebruikt om de functionaliteit van ons onlineaanbod te creëren, wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, par. 1, lid f van de AVG.

In alle andere gevallen gebruiken we cookies alleen nadat u uw toestemming heeft gegeven. Rechtsgrondslag is dan art. 6, par. 1 lid a van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Als u geen gebruik wilt maken van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies niet wordt geaccepteerd. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Uw rechten

Volgens de artikelen 15-21 van de AVG, kunt u de volgende rechten doen gelden met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens, indien aan de daar beschreven voorwaarden is voldaan.

Recht op informatie
U heeft recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Recht op correctie
U kunt verzoeken om correctie van onvolledige of onjuist verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, vooral als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn.
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking van uw gegevens was gebaseerd.
 • U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking geclaimd en er zijn geen primaire legitieme redenen voor de verwerking.
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het recht op verwijdering bestaat echter niet als dit in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke. Gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen in de volgende gevallen:

 • Persoonsgegevens zijn vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Verwijderen is niet mogelijk vanwege bewaarvereisten.

Als gegevens echter niet kunnen worden verwijderd, bestaat er mogelijk een recht op beperking van de verwerking (hieronder).

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, indien

 • u de juistheid van de gegevens betwist en wij daarom de juistheid controleren,
 • de verwerking onwettig is en u de verwijdering weigert en in plaats daarvan om beperking van het gebruik te verlangen,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen,
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en dat het nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de relevante persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door ons over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en de verwerking door ons wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Recht van bezwaar
De betrokkene persoon heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn/haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Recht op intrekking
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Standaardtermijnen voor het verwijderen van gegevens

Als er geen wettelijke bewaarplicht is, worden de gegevens verwijderd of vernietigd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel van de gegevensverwerking. Voor de opslag van persoonsgegevens gelden andere termijnen, fiscaal relevante gegevens worden doorgaans 10 jaar bewaard, overige gegevens volgens handelsrecht worden doorgaans 6 jaar bewaard. Ten slotte kan de bewaartermijn ook worden gebaseerd op de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 ff. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) doorgaans drie jaar kunnen zijn, maar in bepaalde gevallen ook tot dertig jaar kunnen zijn.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Volgens Art 77 van de AVG heeft elke betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als hij/zij van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben in strijd is met de AVG. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd.

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Duitsland
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle(at)ldi.nrw.de